ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΥΛΛΟΔΕΤΗ

Φάρμακα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταπολεμήσουν Φυλλοδέτες
Πίσω στην Κεντρική σελίδα Πίσω στις Ασθένειες
Εμπορική ονομασία Τρόπος εφαρμογής Δρασική ουσία
     
Azinphos Methyl - Delta Gamma Agro 20 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος azinphos-methyl
Azinphos methyl - Αγκροφάρμ 20 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος azinphos-methyl
Azinphos Methyl - Ινάγκρο 20 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος azinphos-methyl
Azinphos Methyl - Ινάγκρο 25 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος azinphos-methyl
Azinphos methyl - Λαπαφάρμ 20 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος azinphos-methyl
E-M 20 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος azinphos-methyl
Lex 20 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος azinphos-methyl
Mezyl 20 SC  Ψεκασμοί φυλλώματος azinphos-methyl
Mezyl 25 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος azinphos-methyl
Minofos-M 25 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος azinphos-methyl
Prosmethyl 20 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος azinphos-methyl
Prosmethyl 25 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος azinphos-methyl
Γκουζμεθύλ 20 ΕC  Ψεκασμοί φυλλώματος azinphos-methyl
Γκουσάιτ-Μ 20 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος azinphos-methyl
Xentari 3 WG  Ψεκασμοί φυλλώματος Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai
ARP 6,4 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki
Bacillus Thuringiensis var. Kurstaki - Appliedchem 36000 WG  Ψεκασμοί φυλλώματος Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki
Bacillus Thuringiensis var. Kurstaki - Wochkhardt 32000 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki
Bacillus Thuringiensis var. Kurstaki - Φαρμα Χημ 6,4 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki
Bactecin 0,2 DP  Ψεκασμοί φυλλώματος Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki
Bactoil 1,5 SC  Ψεκασμοί φυλλώματος Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki
Bactospeine 3,2 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki
Bathurin 0,2 DP  Ψεκασμοί φυλλώματος Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki
Bathurin 3,2 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki
BMP 123 6,4 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki
Cordalene 7,5 OF  Ψεκασμοί φυλλώματος Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki
Agree 3,8 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki / Aizawai
Carbaryl - Drexel 50 SC  Ψεκασμοί φυλλώματος carbaryl
Carbaryl - Drexel 85 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος carbaryl
Carbaryl - Ελλαγρέτ 85 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος carbaryl
Carbaryl - Ινάγκρο 85 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος carbaryl
Carbaryl - ΣΕΓΕ 85 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος carbaryl
Carrera 85 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος carbaryl
Keyvinalin 48 SC  Ψεκασμοί φυλλώματος carbaryl
Pomex 50 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος carbaryl
Ravyon 85 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος carbaryl
Sevin 48 SL  Ψεκασμοί φυλλώματος carbaryl
Sevin 85 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος carbaryl
Εφαρύλ 85 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος carbaryl
Καρμπαρύλ - Αγκροφάρμ 85 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος carbaryl
Καρμπαρύλ - Αγρ/κά Κρήτης 85 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος carbaryl
Καρμπαρύλ - Χελλαφάρμ 85 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος carbaryl
Amok 60 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος diazinon
Basudin 60 EW  Ψεκασμοί φυλλώματος diazinon
Diazinon - Ινάγκρο 60 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος diazinon
Diazinon - Φάρμα Χημ 60 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος diazinon
Diazinon-Caffaro 40 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος diazinon
Diazinon-Ελλαγρέτ 40 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος diazinon
Diazinon-Ελλαγρέτ 60 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος diazinon
Diazinon-Ινάγκρο 40 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος diazinon
Dion 60 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος diazinon
Diziktol 40 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος diazinon
Diziktol 60 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος diazinon
Διαζιπέρ 40 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος diazinon
Διαζιπέρ 60 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος diazinon
Διαζολίν 60 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος diazinon
Εφντιαζόν 40 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος diazinon
Εφντιαζόν 60 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος diazinon
Χελμαντίξ 60 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος diazinon
IPM 40 CS  Ψεκασμοί φυλλώματος fenitrothion
Steward 30 WG  Ψεκασμοί φυλλώματος indoxacarb
Calx 20 SL  Ψεκασμοί φυλλώματος methomyl
Dimethilin 20 SL  Ψεκασμοί φυλλώματος methomyl
Dimethilin 90 SP  Ψεκασμοί φυλλώματος methomyl
Entomyl 20 SL  Ψεκασμοί φυλλώματος methomyl
Entomyl 90 SP  Ψεκασμοί φυλλώματος methomyl
Korfi 90 SP  Ψεκασμοί φυλλώματος methomyl
Lannate 20 SL  Ψεκασμοί φυλλώματος methomyl
Lannate 25 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος methomyl
Lannate 90 SP  Ψεκασμοί φυλλώματος methomyl
Metholan 22,2 SL  Ψεκασμοί φυλλώματος methomyl
Metholan 90 SP  Ψεκασμοί φυλλώματος methomyl
Methomex 90 SP  Ψεκασμοί φυλλώματος methomyl
Methomyl - Makhteshim 20 SL  Ψεκασμοί φυλλώματος methomyl
Methomyl - Ινάγκρο 90 SP  Ψεκασμοί φυλλώματος methomyl
Methomyl - Νιτροφάρμ 20 SL  Ψεκασμοί φυλλώματος methomyl
Methomyl - Τεχνοφάρμ 90 SP  Ψεκασμοί φυλλώματος methomyl
Methomyl - Υψιλον 90 SP  Ψεκασμοί φυλλώματος methomyl
Methomyl-Βιογένεση 90 SP  Ψεκασμοί φυλλώματος methomyl
Methonate 20 SL  Ψεκασμοί φυλλώματος methomyl
Methonate 25 WP  Ψεκασμοί φυλλώματος methomyl
Methonate 90 SP  Ψεκασμοί φυλλώματος methomyl
Methonyle 20 SL  Ψεκασμοί φυλλώματος methomyl
Selanox 20 SL  Ψεκασμοί φυλλώματος methomyl
455 Oil 98  Ψεκασμοί φυλλώματος παραφινέλαιο
Adopaz 98 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος παραφινέλαιο
Kayak EC  Ψεκασμοί φυλλώματος παραφινέλαιο
Laincoil 96,5 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος παραφινέλαιο
Mineral Oil - KZ 95 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος παραφινέλαιο
Oildrex 83 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος παραφινέλαιο
Ovipron 97 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος παραφινέλαιο
Paraffinic Mineral Oil - Agrotechnica 95 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος παραφινέλαιο
Scorpion 98,5 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος παραφινέλαιο
Summer Oil 95 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος παραφινέλαιο
Sun - Oil 7E 98,8%  Ψεκασμοί φυλλώματος παραφινέλαιο
Δενδροπόλ 97 EC  Ψεκασμοί φυλλώματος παραφινέλαιο
Θερινός Πολτός - Νιτροφάρμ  Ψεκασμοί φυλλώματος παραφινέλαιο
ΠΡΟΣΟΧΗ  :                                                                                                                                                                                            Για την αποφυγή κινδύνων , στον άνθρωπο και το περιβάλλον , να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως που αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος .