Η πιτυοκά΅πη των πεύκων

Thaumetopoea pityocampa

(Lepidoptera , Thaumetopoeidae)

 

Η πιτυοκά΅πη (κάμπια των πεύκων) είναι ένας από τους σημαντικότερους εχθρούς της Πεύκης τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις άλλες παραμεσόγειες χώρες. Προσβάλλει τις βελόνες όλων των ειδών Πεύκης , σε όλα τα υψόμετρα που φύεται το δέντρο . Περισσότερο ευαίσθητα είναι τα νεαρά δεντρύλια , και τα ενήλικα δέντρα που φύονται σε ξηρά και φτωχά εδάφη. Μεγαλύτερη αντοχή παρουσιάζει στο έντομο η Πεύκη η πίτυς (Κουκουναριά) ενώ μεγαλύτερη ευπάθεια παρουσιάζει η Πεύκη η χαλέπιος (Πεύκη η κοινή) και λιγότερο η Πεύκη η δασική .

   Το τέλειο θηλυκό έντομο (πτερωτή μορφή) ωοτοκεί (Σεπτέμβριο έως και Νοέμβριο) σε μεμονωμένες πευκοβελόνες περιβάλλοντάς τις με 100 έως 300 αυγά περιμετρικά της πευκοβελόνας υπό μορφή κυλίνδρου ο οποίος καλύπτεται από λεπιοειδές περίβλημα που αφίνει το έντομο από την κοιλιά του . Στη συνέχεια από τα αυγά βγαίνουν οι νεαρές προνύμφες οι οποίες συγκεντρώνονται σε ακραία τμήματα του δέντρου (κατά προτίμηση στη νεαρή βλάστηση) κατά αποικίες δημιουργώντας αραχνοΰφαντες φωλιές , μέσα στις οποίες ανδρώνονται και οι οποίες κρέμονται από τα κλαδιά των πεύκων με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο . Τα υπολείμματα του ξύλου , αποτέλεσμα της τροφής των προνυμφών , συσωρεύονται στο κάτω μέρος του αραχνοΰφαντου καταφυγίου τους . Οι προνύμφες αφού ανδρωθούν εξέρχονται από την αποικία νωρίς την ’νοιξη κατατρώγοντας αδηφάγα τις πευκοβελόνες , δημιουργώντας έντονες ξηράνσεις στο φύλλωμα και τα κλαδιά του δέντρου. Το έντομο παρουσιάζει δραστηριότητα κατά την κρύα περίοδο του έτους , ενώ περνά τους θερμούς μήνες υπό μορφή χρυσαλίδας μέσα στο χώμα . Για να ολοκληρώσουν τον βιολογικό κύκλο τους , πέφτουν στο έδαφος όπου δημιουργούν σειρές υπό μορφή αλυσίδας , αναζητώντας την κατάλληλη τοποθεσία (μαλακό χώμα) που θα μετατραπούν σε χρυσαλίδα για να περάσουν την θερμή περίοδο του έτους . Εκτός από το πρόβλημα που δημιουργεί η  προσβολή στα δένδρα, η επαφή ΅ε τις προνύμφες του είδους αυτού προκαλεί στον άνθρωπο έντονο κνησμό, και συχνά αλλεργίες και αναπνευστικά προβλήματα. Το είδος Thaumetopoea pityocampa εκδηλώνει παρατετα΅ένη νυμφική διάπαυση, η διάρκεια της οποίας είναι συνήθως 5-6 μήνες. Ωστόσο, ένα ΅έρος του πληθυσμού του εντόμου είναι δυνατόν να παραμείνει σε διάπαυση για τρεις ή περισσότερες χρονιές.

Για την καταπολέμηση του εντόμου προτείνεται η εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης, εντο΅οπαθογόνου βακίλου και μηχανικών ΅έτρων (παγίδες φερορμόνης) κυρίως.