ΚΑΡΠΟΥΖΙ

CITRULUS VULGARIS, CUCURBITACEAE

 

Καταγωγή : Από την τροπική Αφρική.

 

Περιγραφή : Οι βλαστοί του είναι έρποντες και γωνιώδεις με τρίχες. Τα φύλλα του διαιρούνται σε πολλούς και βαθείς λοβούς. Έχει αρσενικά και ερμαφρόδιτα ή αρσενικά και θηλυκά άνθη. Η επικονίαση γίνεται με μέλισσες ή άλλα έντομα.

 

 

 

 

 

Φαγώσιμο τμήμα του φυτού : Καλλιεργείται για τον καρπό του.

 

Κλίμα : Απαιτεί ζέστη, ήλιο, ξερή ατμόσφαιρα και υγρό χώμα. Μπορεί να καλλιεργηθεί στο ύπαιθρο μόνο το καλοκαίρι. Σε θερμοκήπιο μπορεί να καλλιεργηθεί και τον χειμώνα.

 

Έδαφος : Προτιμά ελαφρό, αμμοπηλώδες, πλούσιο σε οργανική ουσία, γόνιμο, στραγγερό έδαφος ελαφρά όξινο.

 

Πολλαπλασιαστικό υλικό : Πολλαπλασιάζεται με σπόρο επί τόπου στο λαχανόκηπο ή σε σπορείο και μετά με μεταφύτευση στην οριστική θέση ή με φύτευση έτοιμων φυτών από την αγορά.

 

Χρονοδιάγραμμα Καλλιέργειας : Σπέρνεται την Άνοιξη σε σπορεία ή επιτόπου. Η μεταφύτευση των σποροφύτων ή των ετοίμων φυτών που κυκλοφορούν στην αγορά γίνεται τον Απρίλιο - Μάιο αφού περάσει ο κίνδυνος των παγετών. Η συγκομιδή ξεκινά 80 - 100 μέρες μετά την φύτευση.

 

Καλλιέργεια : Οι αποστάσεις φύτευσης είναι 3.00μ. Χ 3,00μ.

Απαιτούνται σκαλίσματα και βοτανίσματα ώσπου να καλυφτεί το έδαφος στις έρπουσες καλλιέργειες, άρδευση και λίπανση. Ο κύριος βλαστός μπορεί να κλαδευτεί στο 2ο φύλλο.

Οι δύο νέοι βλαστοί στο 3ο φύλλο και οι 3 νέοι βλαστοί στο 4ο φύλλο. Στις μεγαλόκαρπες ποικιλίες αφήνουμε 2 - 3 καρπούς ανά φυτό.

 

 

 

 

 

Ασθένειες : Φουζάριο (Fusarium oxysporum), Ανθράκωση, Νηματώδεις, Τετράνυχος (Tetranychus urticae), Μελίγκρες (Aphis gossypii) κλπ.

 

Χρήσεις : Καταναλώνεται νωπό ως φρούτο.

 

Βλάσσης Μπισμπίκης

Γεωπόνος

Συγγραφέας θεματικών βιβλίων

Μελέτη, Επίβλεψη & Κατασκευή Κήπων

Ιστοσελίδα : www.bisbikis.gr

E-mail :  info@bisbikis.gr