Φυτά κατάλληλα για ανεμοφράχτη
Ακακία Δένδρο
Αριά Δένδρο
Αρωκάρια Δένδρο
Δαφνη Απόλλωνος Δένδρο
Ελιά Δένδρο
Ευκάλυπτος Δένδρο
Ιπποκαστανιά Δένδρο
Καζουαρίνα Δένδρο
Κέδρος Δένδρο
Κουπρεσοκύπαρις Δένδρο
Κυπαρίσσι Δένδρο
Κυπαρίσσι γλαυκό Δένδρο
Λεύκη Δένδρο
Ξυλοκερατιά Δένδρο
Πεύκη Δένδρο
Πλάτανος Δένδρο
Χαμαικύπαρη Δένδρο
Καλάμι Πολυετές ριζωματώδες