Φυτά ασβεστόφιλα
Αμάραντος Ετήσιο
Ανθεμίς Ετήσιο
Αντίρρινο Ετήσιο
Αουμπριέτια Ετήσιο
Βιολέττα Ετήσιο
Γαρύφαλλο Ετήσιο
Εσχόλτσια Ετήσιο
Σάλβια Ετήσιο
Ίριδα Ετήσιο
Βουτλέϊα Θάμνος
Πυξάρι Θάμνος
Σπάρτο Θάμνος
Αγιόκλημα Αναρριχώμενο
Βιγνόνια η ριζιβόλος Αναρριχώμενο
Κισσός Αναρριχώμενο
Κληματίδα Αναρριχώμενο