Δένδρα κατάλληλα για δεντροστοιχίες
Ακακία
Αρωκάρια
Γιακαράντα
Ελάτη
Ελιά
Ευκάλυπτος
Ιπποκαστανιά
Καζουαρίνα
Κατάλπη
Κέδρος
Κερκίδα
Κυπαρίσσι
Λεύκη
Μελιά
Μουριά
Νερατζιά
Πεύκη
Πλάτανος
Σφένδαμος
Φοίνικας