Φυτά με διακοσμητικούς καρπούς
Κληματίδα Αναρριχώμενο
Κολοκυθιά Αναρριχώμενο
Αριά Δένδρο
Βραχυχιχίτων Δένδρο
Ελαίαγνος Δένδρο
Ελάτη Δένδρο
Μελία Δένδρο
Ξυλοκερατιά Δένδρο
Πεύκη Δένδρο
Πλάτανος Δένδρο
Ταξός Δένδρο
Τούγια Δένδρο
Αουκούμπα Θάμνος
Ευώνυμο Θάμνος
Ίλεξ Θάμνος
Κουμαριά Θάμνος
Κυδωνίαστρο Θάμνος
Λιγούστρο Θάμνος
Μαόνια Θάμνος
Νερατζιά Θάμνος
Πιττόσπορο Θάμνος
Πυράκανθος Θάμνος
Ροδιά καλλωπιστική Θάμνος
Σοφόρα Θάμνος
Φοίνικας Θάμνος