Φυτά εδαφοκάλυψης
Αγιόκλημα Αναρριχώμενο
Κισσός Αναρριχώμενο
Αβέλια Θάμνος
Βερονίκη Θάμνος
Γιουνίπερο οριζοντιόκλαδο Θάμνος
Δεντρολίβανο έρπον Θάμνος
Ευώνυμο νάνο Θάμνος
Θυμάρι Θάμνος
Κοφέα Θάμνος
Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο Θάμνος
Λεβαντίνη Θάμνος
Πιττόσπορο νάνο Θάμνος
Ρείκι Θάμνος
Υπέρικο Θάμνος
Αγιούκα Πολυετές
Άλυσσο Πολυετές
Αουμπριέτια Πολυετές
Ασπάραγκος Πολυετές
Αχίλλεια η χιλιόφυλλος Πολυετές
Βίγκα Πολυετές
Γεράνι Πολυετές
Γκαζάνια Πολυετές
Διμορφοθήκη Πολυετές
Διχόντρα Πολυετές
Λιππία Πολυετές
Λιππία Πολυετές
Μεσημβριάνθεμο Πολυετές
Οφιοπώγων Πολυετές
Σέδο Πολυετές
Τριφύλλι Πολυετές
Φελίτσια Πολυετές
Χλωρόφυτο Πολυετές
Αγρωστώδη (φυτά για χλοοτάπητες) Ποώδη