Φυτά κατάλληλα για φράχτη
Δαφνη Απόλλωνος Δένδρο
Κουπρεσοκύπαρις Δένδρο
Κυπαρίσσι Δένδρο
Κυπαρίσσι γλαυκό Δένδρο
Τάξος Δένδρο
Τούγια Δένδρο
Βιβούρνο Θάμνος
Ελαίαγνος θαμνώδης Θάμνος
Ελιά θαμνώδης Θάμνος
Ευώνυμο Θάμνος
Κυδωνίαστρο Θάμνος
Λιγούστρο Θάμνος
Μυόπορο Θάμνος
Πικροδάφνη Θάμνος
Πιττόσπορο Θάμνος
Πυξάρι Θάμνος
Πυράκανθος Θάμνος
Ράμνος Θάμνος
Τεύκριο Θάμνος
Φωτίνια Θάμνος