Δένδρα κατάλληλα για ηχομόνωση
Αριά
Αρωκάρια
Βραχυχίτων
Δάφνη Απόλλωνος
Ελάτη
Ελιά
Ευκάλυπτος
Ιπποκαστανιά
Ιτιά
Κουπρεσοκύπαρις
Κυπαρίσσι
Κυπαρίσσι γλαυκό
Λεύκη
Ξυλοκερατιά
Πεύκη
Πλάτανος
Σοφόρα
Σφένδαμος
Τιλία πλατύφυλλος
Χαμαικυπάρισσος