Δένδρα με αντοχή σε υψηλή εδαφική υγρασία
Ακακία
Αλμυρίκι
Ελάτη
Ευκάλυπτος
Ιπποκαστανιά
Ιτέα
Λεύκη
Μαγνόλια
Μελία
Πεύκη
Πλάτανος
Τιλία πλατύφυλλος
Φοίνικας