Φυτά που χρησιμοποιούνται
για κατασκευή βραχόκηπου
Κυκλάμινο Βολβώδες
Νάρκισσος Βολβώδες
Ρεναγκούλα Βολβώδες
Τουλίπα Βολβώδες
Αγήρατο Ετήσιο
Άλυσσο Ετήσιο
Ανεμώνη Ετήσιο
Αντίρινο Ετήσιο
Βίγκα Ετήσιο
Εσχόλτσια Ετήσιο
Ζίννια Ετήσιο
Ίριδα Ετήσιο
Πανσές Ετήσιο
Πετούνια Ετήσιο
Πορτουλάκα Ετήσιο
Ταγέτης Ετήσιο
Υπέρικο Ετήσιο
Φλόξ Ετήσιο
Χείρανθος Ετήσιο
Χρυσάνθεμο Ετήσιο
Αγγελική νάνος Θάμνος
Βερβερίδα Θάμνος
Βερονίκη Θάμνος
Γιούκα Θάμνος
Δεντρολίβανο Θάμνος
Δράκαινα Θάμνος
Ευώνυμο μικρόφυλλο Θάμνος
Κοφέα Θάμνος
Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο Θάμνος
Λεπτόσπερμο Θάμνος
Πυξός Θάμνος
Ρείκι Θάμνος
Τριανταφυλλιά νάνος Θάμνος
Γιουνίπερο οριζοντιόκλαδο Κωνοφόρο
Κωνοφόρα νάνοι Κωνοφόρο
Πικέα νάνος Κωνοφόρο
Ταξός Κωνοφόρο
Τούγια Νάνος Κωνοφόρο
Αγαύη Παχύφυτα
Αλόη Παχύφυτα
Γαρύφαλλο της Κίνας Ποώδες πολυετές
Γαρύφαλλο των Ποιητών Ποώδες πολυετές
Γκαζάνια Ποώδες πολυετές
Θυμάρι Ποώδες πολυετές
Λεβαντίνη Ποώδες πολυετές
Μέντα Ποώδες πολυετές
Ρίγανη Ποώδες πολυετές
Φελίτσια Ποώδες πολυετές
Κύκας Φοινικοειδές
Χαμαίροπας Φοινικοειδές