Φυτά κατάλληλα για δημιουργία ψαλιδιζόμενων σχημάτων
Δαφνη Απόλλωνος Δένδρο
Κουπρεσοκύπαρις Δένδρο
Κυπαρίσσι Δένδρο
Κυπαρίσσι γλαυκό Δένδρο
Τάξος Δένδρο
Τούγια Δένδρο
Βιβούρνο Θάμνος
Ευώνυμο Θάμνος
Λιγούστρο Θάμνος
Πυξός Θάμνος
Τεύκριο Θάμνος