Φυτά ανθεκτικά στην ατμοσφαιρική ρύπανση
Ακακία κοινή Δένδρο
Βραχυχίτων Δένδρο
Κοιλρεουτέρια Δένδρο
Κυπαρίσσι Δένδρο
Λεύκη Δένδρο
Μαγνόλια Δένδρο
Πεύκη Δένδρο
Πλάτανος Δένδρο
Σοφόρα Δένδρο
Βιβούρνο Θάμνος
Ελιά θαμνώδης Θάμνος
Ευώνυμο Θάμνος
Ιβίσκος Συριακός Θάμνος
Λαγκεστρέμια Θάμνος
Λιγούστρο Ιαπωνικό Θάμνος
Πικροδάφνη Θάμνος
Πυράκανθος Θάμνος
Σπάρτο Θάμνος
Τεύκριο Θάμνος