ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΛΛΑΚΤΟΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΠΑΡΩΤΟΙ - ΓΩΝΙΕΣ ΣΠΑΡΩΤΕΣ - ΠΙΠΕΤΕΣ - κλπ

Κεντρική σελίδα

Υλικά ποτίσματος 1

Υλικά ποτίσματος 2

Εκτοξευτές νερού

  Οι εκτοξευτές νερού ( μπέκ τεχνητής βροχής ) , κατατάσσονται ανάλογα με την τοποθέτησή τους ( υπόγειοι η υπέργειοι ) , ανάλογα με την καλυπτόμενη ακτίνα  ( μικρής , μέσης και μεγάλης απόστασης ) , ανάλογα με τις δυνατότητες η όχι περιστροφής ( σταθεροί η περιστρεφόμενοι ) , κλπ .

  Τα μπέκ σταγόνας επίσης κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με την δυνατότητα ρύθμισής τους η όχι .

  Οι ηλεκτροβαλβίδες επίσης και οι προγραμματιστές ποτίσματος απαριθμούν πολλές κατηγορίες με διάφορες δυνατότητες , που θα εξετασθούν σε άλλο κεφάλαιο του παρόντος .

ΜΠΕΚ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ - ΜΠΕΚ ΣΤΑΓΟΝΑΣ - ΣΩΛΗΝΕΣ PE - ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ κλπ

Το εργαλείο του επαγγελματία κηπουρού .

Τελευταία ενημέρωση :

8/7/2009

Ανθόραμα
ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΗ      ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Google
Οικονομοτεχνικές μελέτες - Κατασκευές - Business Plan - e-Sale Promotions

Υλικά αυτόματου ποτίσματος