Το αυτόματο πότισμα απαρτίζετε από τα κάτωθι τμήματα-υλικά :

 

1. Τον προγραμματιστή . Υπάρχουν οι προγραμματιστές μπαταρίας και οι προγραμματιστές ρεύματος . Οι προγραμματιστές μπαταρίας ελέγχουν συνήθως μια ηλεκτροβαλβίδα η οποία  είναι συνδεδεμένη μαζί τους , πρόσφατα κυκλοφόρησαν στην αγορά και για έλεγχο περισσοτέρων ηλεκτροβαλβίδων . Οι προγραμματιστές ρεύματος ελέγχουν περισσότερες της μιας ηλεκτροβαλβίδες , οι οποίες τοποθετούνται σε φρεάτια . Τις εντολές , από τον προγραμματιστή προς τις ηλεκτροβαλβίδες ,τις μεταφέρουμε με ειδικό καλώδιο ΝΥΥ , που έχει ειδική προστασία για την υγρασία.

2. Τις ηλεκτροβαλβίδες . Κυκλοφορούν στο εμπόριο από 3/4" και μεγαλύτερες . Το πηνίο τους διεγείρεται με 24 V έτσι ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι από βραχυκυκλώματα . ΠΡΟΣΟΧΗ μην χρησιμοποιείτε ηλεκτροβαλβίδες 220 V , είναι μεν φθηνότερες αλλά πολύ επικίνδυνες .

3. Τα φρεάτια ηλεκτροβαλβίδων . Είναι συνήθως πλαστικά , με πράσινο καπάκι ( για να μην διακρίνεται ανάμεσα στον χλοοτάπητα ) στρογγυλά η παραλληλόγραμμα , μιας η περισσοτέρων ηλεκτροβαλβίδων .

4. Τους εκτοξευτές η μπεκ . Οι εκτοξευτές είναι πολλών ειδών έτσι ώστε να καλύπτουν όλες τις δυνατές περιπτώσεις ( τόσο από πλευράς ωφέλιμης απόστασης όσο και από πλευράς γωνίας κάλυψης ) . Τους διακρίνουμε σε υπόγειους ( ποπ-απ ) και σε υπέργειους .

5. Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου . Υπάρχουν όλες οι διατομές από πολύ λεπτό ( Φ4 ) έως πολύ χοντρό   ( Φ90 ) . Στους κήπους συνήθως χρησιμοποιούμε τους κατά περίπτωση απαιτούμενης διαμέτρου σε αντοχή 6 ATM . Σημειώνω εδώ την ύπαρξη των σταλακτοφόρων σωλήνων σε  Φ16 , Φ20 και Φ25 που χρησιμοποιούνται για το πότισμα καλλωπιστικών θάμνων , λαχανόκηπου και  δέντρων .

6. Τα διαφόρων ειδών εξαρτήματα συνδεσμολογίας όπως : τάφ - ρακορ - σύνδεσμοι - σέλλες - μαστοί - μούφες και άλλα .

7. Τα καλώδια , που πρέπει να είναι ανθεκτικά στην υγρασία . Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε καλώδια ΝΥΥ . Καλό θα είναι , όταν ιδιαιτέρως το πλήθος των ηλεκτροβαλβίδων είναι μεγάλο , το καλώδιο αυτό να είναι χρωματικής διάκρισης στους κλώνους του . Αυτό μας βοηθάει πολύ στην σωστή και γρήγορη συνδεσμολογία .