Το εργαλείο όσων ασχολούνται με την κηποτεχνία και την γεωργία .


1.

3.

5.

2.

4.

6.

7.

9.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω banner

Τελευταία ενημέρωση :

8/7/2009

8.

Ανθόραμα

Κεντρική σελίδα

ΠΟΛΥΔΟΜΙΚΗ      ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Τοποθετήστε στην ιστοσελίδα σας ένα από τα εννέα ποιο πάνω banner .

Σε ανταλλαγή , μας στέλνετε μέσω e-mail  ένα ισοδύναμο δικό σας banner ,
το οποίο θα τοποθετήσουμε στην κεντρική ή σε κύρια εσωτερική σελίδα μας , αφού συνεννοηθούμε μαζί σας.

Για να πάρετε όποιο από τα παραπάνω banner θεωρείτε ότι ταιριάζει στο site σας :


Κάντε κλικ επάνω στο banner που νομίζετε ότι ταιριάζει καλύτερα στο site σας .

Επάνω στο banner που θα εμφανιστεί κάντε δεξί κλικ επιλέξτε «Αποθήκευση εικόνας ως» .
Θα πρέπει το banner αυτό, αφού τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα σας , να "συνδεθεί"
με την ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΝΘΟΡΑΜΑ :

 

www.anthorama.gr

 

ή

Αντιγράψτε  τον αντίστοιχο, του κάθε BANNER κώδικα, και τοποθετήστε τον στην σελίδα σας.

 

 

Ο χρόνος παραμονής του banner σας στο ΑΝΘΟΡΑΜΑ θα είναι διάρκειας τριών μηνών .

Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής το ΑΝΘΟΡΑΜΑ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εμφάνιση του banner σας , στις ιστοσελίδες του , η να το μετακινήσει σε δευτερεύουσα , η εσωτερική σελίδα της δομής του .

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΥΠΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

<a href="http://www.anthorama.gr"><font color="#000040" size="6"><IMG width=468 height=60 src="http://www.anthorama.gr/fotos/banner_1.gif" border="0" alt="Ανθόραμα - Όλα για τον κόσμο των φυτών" border="0"></font></a>

Ανθόραμα - Όλα για τον κόσμο των φυτών

<a href="http://www.anthorama.gr"><font color="#000040" size="6"><IMG width=142 height=63 src="http://www.anthorama.gr/fotos/banner_2.gif" border="0" alt="Ανθόραμα - Όλα για τον κόσμο των φυτών" border="0"></font></a>

Ανθόραμα - Όλα για τον κόσμο των φυτών

<a href="http://www.anthorama.gr"><font color="#000040" size="6"><IMG width=142 height=62 src="http://www.anthorama.gr/fotos/banner_3.gif" border="0" alt="Ανθόραμα - Όλα για τον κόσμο των φυτών" border="0"></font></a>

Ανθόραμα - Όλα για τον κόσμο των φυτών

<a href="http://www.anthorama.gr"><font color="#000040" size="6"><IMG width=107 height=93 src="http://www.anthorama.gr/fotos/banner_4.gif" border="0" alt="Ανθόραμα - Όλα για τον κόσμο των φυτών" border="0"></font></a>

Ανθόραμα - Όλα για τον κόσμο των φυτών

<a href="http://www.anthorama.gr"><font color="#000040" size="6"><IMG width=142 height=62 src="http://www.anthorama.gr/fotos/banner_5.gif" border="0" alt="Ανθόραμα - Όλα για τον κόσμο των φυτών" border="0"></font></a>

Ανθόραμα - Όλα για τον κόσμο των φυτών

<a href="http://www.anthorama.gr"><font color="#000040" size="6"><IMG width=91 height=83 src="http://www.anthorama.gr/fotos/banner_6.gif" border="0" alt="Ανθόραμα - Όλα για τον κόσμο των φυτών" border="0"></font></a>

Ανθόραμα - Όλα για τον κόσμο των φυτών

<a href="http://www.anthorama.gr"><font color="#000040" size="6"><IMG width=120 height=60 src="http://www.anthorama.gr/fotos/banner_8.gif" border="0" alt="Ανθόραμα - Όλα για τον κόσμο των φυτών" border="0"></font></a>

Ανθόραμα - Όλα για τον κόσμο των φυτών

<a href="http://www.anthorama.gr"><font color="#000040" size="6">

<IMG height=88 src="http://www.anthorama.gr/fotos/anthorama_logo176X88.gif" width=176 border="0" alt="Ανθόραμα" border="0"></font></a>

Ανθόραμα

<a href="http://www.anthorama.gr"><font color="#000040" size="6">

<IMG height=60 src="http://www.anthorama.gr/fotos/banner_10.gif" width=468 border="0" alt="Ανθόραμα" border="0"></font></a>

Ανθόραμα - Όλα για τον κόσμο των φυτών
Google
Οικονομοτεχνικές μελέτες - Κατασκευές - Business Plan - e-Sale Promotions